Τ Ü V AUSTRIA HELLAS

Η Τ Ü V AUSTRIA HELLAS παρέχει Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων, Τεχνικούς και Βιομηχανικούς Ελέγχους, Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων, Υπηρεσίες για τη Νομοκανονιστική Συμμόρφωση Οργανισμών, Εργαστηριακές Αναλύσεις & Δοκιμές καθώς και Σύγχρονες Τεχνολογικές Λύσεις για Ψηφιακές Εκπαιδεύσεις. Επιπλέον, διαθέτει υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω του TÜV AUSTRIA Academy, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ. Το χαρτοφυλάκιο πολυάριθμων υπηρεσιών της εταιρείας, για όλους τους κλάδους της Οικονομίας, απαντά απτά στις ανάγκες των πελατών της, διασφαλίζοντας την ποιότητα, την ασφάλεια αλλά και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ανθρώπων τους. Παράλληλα, λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για κάθε Οργανισμό, ανεξαρτήτου μεγέθους, εξασφαλίζοντας διευρυμένο θετικό αποτύπωμα σε κάθε στάδιο της λειτουργίας του αλλά και στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδας της  Τ Ü V AUSTRIA HELLAS

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://tuvaustriahellas.gr/ για να ανοίξετε τον πόρο.